Cenik

Pričetek učnega leta je 4. september 2017 in se konča 28. junija 2018

 

URNIK POTEKA UČENJA:

Učenje poteka minimalno enkrat tedensko po 90 min (dve šolski uri).

Skupinske ure imajo v naprej določen termin učenja, ki poteka ob istem času tekom celega leta.

Termini individualnih ur/ ur v paru se določijo glede na dogovor s stranko.

Na uvodni uri se dogovorimo za ustrezen dan in uro poteka ur. Prav tako vam dodelimo mentorja, ki vas spremlja na vaši poti učenja.

Za učenje, ki poteka večkrat na teden se dogovorimo posebej, s tem se določi tudi cena učenja.

Ob dnevih praznikov in drugih dela prostih dni, vam dodelimo nadomestne ure.

 

NAČIN PLAČEVANJA:

Odločite se lahko za pakete, ki so predstavljeni zgoraj v ceniku. Paket lahko poravnate v začetku tečaja v enem kosu, ali na mesečne obroke, glede na postavljen cenik.

S poravnavo plačila obroka v začetku tekočega meseca, si vnaprej zagotovite rezervacijo termina učenja ter svojega mentorja, ki vam je na voljo.

Plačila se po prejemu računa izvedejo na TRR podjetja Genki.

 

 

 Cenik velja od 1.9.2017 dalje.